سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین بزاززاده – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
مسعود دهقانی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه هرمزگان

چکیده:

روش اجزا محدود یکی از متداولترین روشهای تحلیل پایداری شیب های خاکی می باشد امروزه استفاده از نرم افزارهایی که برپایه ی این روش عمل می کنند بسیاررایج شده است از جمله پرکاربردترین این نرم افزارها نرم افزار Plaxis می باشد یکی از مهمترین چالشهای کاربران این نرم افزار در تحلیل پایداری شیب های خاکی اختلاف میان نتایج بدست آمده برای یک مسئله به واسطه ی شیوه های مختلف مدلسازی می باشد در این مطالعه ضریب اطمینان در برابر گسیختگی و سطح لغزش بحرانی مورد توجه قرارگرفت. یک شیب خاکی با مشخصات هندسی و ژئوتکنیکی ثابت به روش های مختلف درنرم افزار Plaxis مدل شد. نتایج حاصل از تحلیل این مدلها با نتایج روش تحلیلی بیشاب ساده شده مورد مقایسه قرارگرفت.