سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی مرادی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاو
فرهاد گراوند – گروه علوم و صنایع غذایی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی و
سیدهاشم صمدی ریکنده – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاو
سیدمهدی جعفری – استادیار گروه مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

آکوستیک را می توان تولید، ارسال و دریافت انرژی ارتعاشی دانست که این حالت در صورتی است که اتم ها و مولکول های شاره یا جامد از وضعیت طبیعی خود خارج شده و تغییر مکان دهند.به طور کلی تا کنون سه روشبرای استفاده از آکوستیک در سورتینگ محصولات کشاورزی به کار رفته است. روش اول استفاده از ضربه آونگ یا چکش مخصوص به نمونه محصول و ضبط صدا در محصولاتی مانند گوجه فرنگی و هندوانه، روش دوم انداختننمونه محصول بر روی صفحه مجهز به سنسور دریافت کننده صدا درپسته و سیب زمینی و روش سوم عبور دادن پالس صوتی از نمونه محصول و مقایسه با یک پالس پایه درگردو و کیوی می باشد. در این مطالعه استفاده ازآکوستیک در سورتینگ و ارزیابی بافت را در کیوی، سیب زمینی، گوجه فرنگی و تخم مرغ مورد بررسی قرار می دهیم.در سه روش ذکر شده می توان به این نکته اشاره نمود که روش آزمون پالس عبوری، از لحاظ صدمه مکانیکی نسبت به روش انداختن نمونه بر روی سطح و روش ضربه آونگ یا چکش در پایین ترین سطح قرار دارد که سببمی گردد که در محصولاتی نظیر کیوی که به ضربه حساس می باشد استفاده گردد. از لحاظ اقتصادی روش های آکوستیکی کمترین صدمات فیزیکی را برای محصول نسبت به روش مخرب به همراه دارند. پیشنهاد می شود که درآزمون استفاده از آونگ و یا چکش برای کاهش صدمات فیزیکی و بالا بردن حجم محصول سورت شده، از غلتک های ارتعاشی مجهز به سنسور دریافت صدا و سطوح ضربه گیر استفاده شود. همچنین در روش انداختن محصولبر روی سطح بهتر است برای محصولات دارای دیواره ضخیم و سفت مانند فندق به کار رود