سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن کیانی ماوی – کارشناس ارشد هوافضا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عزیز عظیمی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک و عضو مرکز تحقیقات انرژی – پژوهشگاه صنعت ن
مسعود میرزائی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این تحقیق، شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری غیرلزج حول یک هندسه مخروط سرپخ با اعمال روش های مختلف درونیابی بین بلوکی و شبکه بلوکی وصله ای ارائه شده است . روش اختلاف محدود بکار رفته برای حل معادلات حاکم بر جریان سیال، روش فاکتورگیری شده و غیرصریح بیم – وارمینگ می باشد . از روش برازش شوک برای تعیین مرز شوک کمانی و همچنین از جملات اتلاف مصنوعی خطی جهت پایداری حل عددی استفاده شده است . مقادیر اولیه حل با استفاده از روابط کلاسیک ساده شده جهت متغیرهای جریان روی جسم و در نظرگرفتن سرعت شوک
کمانی برابر صفر جهت متغیرهای پشت شوک کمانی بدست آورده شده اند . در نهایت، نتایج عددی حاصل از بکارگیری روش های مختلف درونیابی بین بلوکی جهت شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری غیرلزج حول هندسه مخروط سرپخ با یکدیگر مقایسه شده که از تطابق خوبی برخوردار می باشند .