سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فائزه شریفی – مهندس شیمی
فریده طباطبایی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نانوکپسوهای پلیمری توانایی خاصی در نگهداری و رهاسازی ماده حامل را دارا می باشند همچنین به علت سازگاری با بافت و سایز زیرسلول مطالعات بسیاری بررویانها انجام شده است روشهای گوناگونی برای سنتز نانوکپسول ها در دودهه اخیر مورد بررسی قرارگرفته است که حاصل آن سنتز نانوکپسول ها از ماکرومولکول های طبیعی و یا واکنشهای پلیمری است دراین مقالهروشهای مختلف تولید نانوکپسولاسیون مورد بررسی قرارگرفته است.