سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سپیده بیرامی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا غفوری – کارشناس بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تاکنون روش های تجربی و معادلات ریاضی متعددی برای تعیین ضریب زبری مانینگ ارائه شده است، تصمیم گیری در مورد استفاده از بهترین معادله یکی از مشکلات اساسی مهندسین طراح می باشد. در مطالعه حاضر برای یک کانال مرکب، تعداد ۲۶ معادله ارائه شده جهت محاسبه ضریب زبری مانینگ مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند و نمودارهای تغییرات دبی(Q) در برابر جریان(Y) و هم چنین زبری معادل به زبری کف کانال (ne/n1) در برابر نسبت عرض کف کانال (b1) به عمق جریان (y) ترسیم شده است، در نهایت با توجه به این نمودارها بهترین معادله برای محاسبه ضریب زبری مانینگ پیشنهاد گردیده و همچنین مشاهده شده است که با استفاده از این معادله دبی عبوری از کانال، نسبت به مابقی معادلات افزایش می یابد.