سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی میثمی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رمضانعلی ایزدی فرد – عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده:

درحال حاضر طراحی براساس مقاومت دربرابر آتش بخشمهمی از فرایند طراحی اعضای سازه ای را تشکیل میدهند دراین تحقیق روش طراحی سازه های سرد نورد شده مقاوم دربرابراتش و حرارت مورد بررسی قرارگرفت روشهای ساده محاسبه که درایین نامه یوروکد ۳ ارایه شده اند بطور خلاصه اورده شدند و مدلهای محاسبات پیشرفته بطور مختصر شرح داده شدند خواص مکانیکی و حرارتی مواد فولادی دردرجه حرارت های بالا باتوجه به ایین نامه یوروکد و داده های تجربی مورد استفاده قرارگرفتند همچنین ویژگیهای با اهمیت ناشی ازرفتار فولاد سردنورد شده دردماهای بالا مورد بحث قرارگرفت و درنهایت مرور کلی برپروژه های تحقیقاتی انجام شده دراین زمینه ارایه گردید.