سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین شکری – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
عدنان گویلی گیلان – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

حسگری طیف یکی از کلیدیترین مراحل در رادیوهای شناختگر میباشد. انجام مشارکتی این عمل قادر به بهبود عملکرد آشکارسازی و کاهش زمان حسگری است. در این مقاله پس از معرفی روشهای حسگری محلی طیف، قراردادهای موجود برای حسگری مشارکتی طیف مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در ابتدا قانونهای ترکیبی AND ،OR و قانونk تا ـ از N تا را بیا ن وسپس روش ترکیبی مبتنی بر احتمال را که حالت کلی قوانین قبلی است را بررسی میکنیم. در ادامه مفاهیم ترکیب سخت و نرم دادهها و دستهبندیهای مربوطه را بیان می-کنیم و روش سخت که با نمایش دادن توسط ۲ بیت، به روش نرم ۲ بیتی معرفی میشود را به عنوان مصالحهای بین این دو معرفی کرده و عملکرد آشکارسازی و مزایا و معایب هر یک را بررسی میکنیم