سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا عارفخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق، کارشناس

چکیده:

فاضلاب و پساب مراکز صنعتی، از آلوده کننده‌های عمده آب های زیرزمینی و سطحی بویژه رودخانه‌ها، دریاها و دریاچه‌ها می باشند. آب های آلوده‌ای که در مراکز صنعتی و تعمیرگاه هاتولید می شود، به ‌شدت سمی بوده و برای بازگشت مجدد به محیط زیست بایستی به‌ صورت دقیق تصفیه شوند. با جمع آوری، انتقال و تصفیه این فاضلاب ها، قبل از تخلیه به محیط زیست می توان تا حد زیادی از اثرات منفی آنها کاسته و از این منبع تجدیدپذیر به گونه ای اصولی در جهت اهداف غیرشرب استفاده نمود. تعمیرگاه عسکریه یکی از مجموعه مراکز تعمیرگاه و پارکینگهای سازمان اتوبوسرانی شهر مشهد است که روزانه تعداد زیادی از اتوبوس های شهری در این مکان تعمیر و شستشه می شوند. دربخش های مختلف تعمیرگاه علاوه بر شستشوی دستگاه ها و قطعات با آب از مواد نفتی جهت زدودن مواد روغنی و گریس از سطح آنها استفاده می شود، که این امر موجب می شود فاضلاب تولیدی حاوی ذرات جامد، روغن، گریس وآلاینده های نفتی شود. این پساب در مخازنی جمع آوری و سپس به داخل کانال جمع آوری آبهای سطحی که در انتهای تعمیرگاه است تخلیه می گردد. در این پژوهش از پساب تولیدی در واحدهای شستشوی اتوبوس ها و قطعات آن، در محل شستشوی دستگاه ها و همچنین حوضچه جمع آوری پساب نمونه برداری انجام شد. در آنالیز آزمایشات پارامترهایCOD ، TSS،Oil ، Greaseو مواد شوینده(Detergent) مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای حذف آلاینده های مذکور از پساب خروجی تعمیرگاه و تخلیه به مسیل مطابق استانداردهای محیط زیست، روش های مختلفی وجود دارد که در این مقاله با بررسی نتایج حاصل از آزمایش نمونه ها به بررسی این روش ها پرداخته و در نهایت برای این تعمیرگاه روش DAF پیشنهاد گردید.