سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نجفی – دانشجوی دکترای استخراج معدن،دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک دان
رامین رفیعی – دانشجوی دکترای استخراج معدن،دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک دان
علی بشری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ شرکت زغالسنگ پرورده طبس

چکیده:

درعملیات معدن کاری زیرزمینی مهمترین کارقبل ازانجام عملیات استخراجی ایجاد یک محیط ایمن برای کار است که نگهداری کارگاه های استخراج و سایرفضاهای زیرزمینی بخش مهمی از آن را تشکیل میدهد نگهداری مورد نیاز درعملیات معدن کاری زیرزمینی با نصب سیستم نگهدار یو یا با ایجاد پایه هایی از ماده معدنی که نقش نگهداری فضای بازشده را برعهده دارد صورت می پذیرد یکی از مسائل مهم درطراحی پایه ها درمعادن اتاق و پایه تعیین فاکتور پایداری مناسب است تادرهنگام بازیابی پایه از وقوع پدیده ریزش ناگهانی جلوگیری شود دراین مقاله روشهای جلوگیری از پدیده ریزش ناگهانی شامل روش محدود کننده روش پیشگیری و روش استخراج کامل از نظر عوامل هندسی و مکانیک سنگی پایه مورد بررسی قرارگرفته است.