سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هانیه کوثری – کارشناس ارشد آبیاری زهکشی، گروه آبیاری دانشگاه تهران
حسین دهقانی سانیج – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
فرهاد میرزایی – استادیار گروه آبیاری، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه تهران
عبدالمجید لیاقت – دانشیار گروه آبیاری، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه تهران

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک یک نیاز همیشگی به حفاظت از منابع آب و مدیریتی کارآمد برای حفظ سطح عملکرد کشاورزی موجود و دستیابی به اهداف تولید در آینده وجود دارد. برای دستیابی به چنین هدفی، بهبود کارآیی مصرف آب نقش مهمی را ایفا می کند. دستیابی به کارآیی مصرف آب بالا نیازمند کاهش تلفات آب و همین طور دستیابی به حداکثر عملکرد است. در این راستا شناخت دقیقی از اجزای تبخیر- تعرق از اولین تلاشها در دهه ۵۰ میلادی تا روشهای پیشرفته امروزی، با هدف ارائه روشی که امکان جداسازی تبخیر- تعرق را در تحقیقات داخل کشور به صورت دقیق تر و آسان تری فراهم کند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. بررسی ها نشان داد روش بیلان انرژی نسبت بوون که هم برای اندازه گیری تبخیر- تعرق و هم برای تخمین سهم تبخیر خاک بکار می رود یکی از روشهایی است که از دقت قابل قبولی برخوردار بوده ضمن اینکه در مقایسه با سایر روشها هزینه کمتری را شامل می شود. از این روش که به عنوان روشی برای مطالعه بیلان انرژی بین خاک و آسمانه گیاهی مطرح است می توان برای مطالعات کاربردی نیز استفاده کرد.