سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا تیشه زن – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر
محمد رحمانی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

میکرو راکتورهای شیمیایی ابزاری شامل مسیرهایی برای عبور جریان سیالات با اندازه هایی در دامنه کمتر از میلیمتر می باشند. که تولید صنعتی آنها باعث تحولات عظیمی در صنایع خواهد شد. مطالعات اولیه در زمینه میکروراکتورها روی سیستم های سیال تک فازی صورت گرفت. بعدها با پیشرفت علم میکروساختارها بررسی ها روی سیستم های مایع – مایع امتزاج ناپذیر متمرکز شد. در سال های اخیر مطالعات زیادی در زمینه روش های استفاده از میکروراکتورها در سیستم های مختلف گاز- مایع، گاز – مایع – جامد و گاز – گاز – جامد انجام شده است. طراحی و عملکرد میکروراکتورها برای سیستم های گاز – مایع و مایع – مایع به روش های پراکنرگی فازها بستگی دارد. اما در سیستم های گاز – جامد – مایع و گاز – گاز – جامد، چگونگی تجمع جامد در فاز سیال نیز (علاوه بر پراکندگی فازها) ، عامل مهمی در طراحی و عملکرد آنها به شمار می رود. بنابراین نیاز به دانش بیشتر در مورد روش های تماس فازها و اثرات آن در بازده واکنش، سبب تمرکز آزمایش ها بر این موضوع گردید. در این مقاله ضمن بررسی روش های مختلف تماس فازها و تاثیرشان بر سطح تماس موثر و در نتیجه بازده واکنش ها، بهترین روش تماس در سیستم های مختلف و واکنش های انجام شده توسط میکرو راکتورها معرفی شده است.