سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نوراللهی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
حمید عباس دخت – عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
حمیدرضا صادق نژاد – عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

علف هرز گاو پنبه از مهمترین علف های هرز خسارت زا در زراعت سویا می باشد . به منظور بررسی روش های مختلف کنترل هرز گاو پنبه در سویا در چند نوع خاکورزی ، آزمایش در سال زراعی ۸۷-۸۶ در قطعه زمینی واقع در شهرستان علی اباد کتول استان گلستان به اجرا در آمد. آزمایش درقالب طرح اسپلیت پلات به صورت بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد . عامل اصلی شامل سه نوع خاکورزی – -۱ شخم با گاو آهن برگرداندار + دیسک ۲- شخم با گاو آهن چیزل + دیسک ۳- دیسک و عامل فرعی در نه سطح ۱- آلاکلر ۲ متریبوزین ۳- آلاکلر + کولیتواتور ۴- متریبوزین +کوتیواتور ۵- بنتازون ۶- بنتازون + کولیتواتور ۷- کولتیواتور ۸- شاهد حاوی علف هرز -۹ شاهد عاری از علف هرز بودند. نتایج آزمایش نشان داد که شخم با گاو آهن برگرداندار نسبت به بقیه تیمارهای خاکورزی ، تراکم گاو پنبه را در سطح ۱% از نظر آماری کاهش داد . در میان عوامل فرعی بنتازون ، بنتازون + کولتیواتور و متریبوزین + کولتیواتور تراکم و وزن خشک گاو پنبه را به صفر رساندند. این تیمارها در هر سه نوع خاکورزی نیز تاثیر یکسانی نشان دادند. علف کش آلاکلر در خاکورزی با دیسک تنها نسبت به دیگر تیمارهای خاکورزی کارایی کمتری نشان داد . بنتازون + کولتیواتور نسبت به بقیه تیمارها با اجزاء کمتر و عملکرد اقتصادی را افزایش داد . تاثیر مثبت کولتیواتور همراه با علف کش ها در عملکرد اقتصادی سویا کاملاً مشهود بود