سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا برزمینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر –
نرگس حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پتروشیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد برزمینی – کارشناسی مهندسی شیمی-پالایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

با توسعه کارهای معدن کاوی، اغلب آب های زیرزمینی زهکشی شده توسط معادن دارای آلاینده هائی هستند که پخش و انتشار چنان زه آبهائی یک مشکل زیست محیطی عمده بوده و می تواند در سه سطح اساسی کمینه سازی گردد. نخست: از طریق جلوگیری از فرآیندهایی که منجر به تولید زه آبهای اسیدی می گردند دوم از طریق پیش گیری از اختلاط جریان های زه آبهای معدنی آلوده و پاک با یکدیگر و سوم از طریق جمع آوری و اصلاح رفتار سیال خروجی. روش های بسیاری برای کنترل زه آبهای معدنی اسیدی در هر یک از سه سطح بالا وجود دارد که متناسب با شرایط مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله نحوه ی تشکیل زه آبهای معدنی اسیدی، روش هایی که به طور رایج برای تصفیه ی این زه آبها مورد استفاده قرار می گیرند و نقاط قوت و ضعف هریک و همچنین پارامترهایی که در انتخاب یک سیستم تصفیه موثر می باشندرا مورد بررسی قرار می دهد.