سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمدرضا گشتیل – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
اسماعیل خلیلی مقدم –

چکیده:

متیل ترسیو بوتیل اتر ) MTBE ( با ساختار شیمیایی متوکسی اتر، از ترکیب دو ماده ارزان قیمت متانول و ایزوبوتن تهیه می شود.MTBE با دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد، به عنوان جایگزین تترا اتیل سرب، به نسبت ۱۱ درصد حجمی /حجمی در بنزین استفاده می شود. این میزان عدد اکتان بنزین را به نحو مطلوبی افزایش می دهد. از سوی دیگر با دارا بودن اکسیژن در ساختار مولکولی، محتوی اکسیژن بنزین را که به طور گسترده ۵٫۱ درصد وزنی است را به حدود ۲٫۲ درصد وزنی می رساند. به این ترتیب احتراق سوخت کامل شده و از انتشار آلاینده هایی مانند کربن مونواکسید، ازن و به ویژه سرب به شدت کاسته می شود. اگر چه با استفاده از MTBE سلامتی جامعه و محیط زیست ارتقاء می یابد اما تولید بالای آن در جهان و کاربرد وسیع آن در ایران ) ۰۵۵۵۵۵ تن( موجب آزادسازی مقدارهای بسیار زیاد MTBE به محیط می شود، که می توانداثرهای زیان آوری بر سلامتی انسان و محیط زیست داشته باشد. در این مقاله در ابتدا به بررسی اثرات سوء MTBE و سپس مقایسه کاراییروش های اکسیداسیون پیشرفته O3/H2O2 ، اکسیداسیون پیشرفته UV/H2O2 هوادهی مستقیم، جذب کربن فعال دانه ای و آبکافت کاتالیستی در تصفیه آب های آلوده به آن می پردازیم. نتایج نشان می دهد که هر یک از این روش ها به گونه ای خاص در کاهش MTBE اثر می گذارند. به طور مثال روش اکسیداسیون پیشرفته UV/H2O2 باعث حذف ۰۰٫۰ درصد MTBE می شود. مزیت روش های اکسیداسیون پیشرفته نسبت بهروش های کربن فعال، هوادهی و آبکافت کاتالیستی محصولات جانبی تولید شده است که به راحتی از هر محیطی قابل حذف است.می شود. همچنین این روش ها از نظر هزینه مقرون به صرفه است. باید توجه داشت که راندمان تصفیه بستگی به غلظت MTBE و کیفیت آب و شرایط محیطی دیگر دارد. هر کدام از این روش ها در بعضی شرایط محیطی دارای بهترین کارایی است. بنابراین لازم است روش مناسب بر اساس شرایط مناسب انتخاب گردد.