سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوید بشارت – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
حامد نوش کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از ارکان اصلی مدیریت شیرابه در محل مدفن ، بر آورد میزان شیرابه تولیدی در این مکان است . این اهمیت از آنجا ناشی می شود که طراحی بسیاری از تاسیسات لازم برای یک مدفن ( لندفیل ) مانند سیستم زهکشی و جمع آوری و تصفیه شیرابه و … به نوعی به میزان شیرابه تولیدی وابسته می باشند . ابتدا برای بر آورد میزان شیرابه تولیدی باید جریانات آب در داخل مدفن را بشناسیم لازم به ذکر است که به دلیل پیچیدگی این مکانیزم و ناشناخته بودن توده زباله قادر به محاسبه مقدار دقیقی از شیرابه تولیدی نیستیم و هدف تخمین این کمیت است . در این تحقیق ابتدا چندین روش تخمین شیرابه نظیر دو روش WBM و HELP مورد بررسی قرار می گیرد و سپس برای تخمین میزان شیرابه روش SWB معرفی شده و به شرح و بررسی این روش ها می پردازیم.