سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منا ایوز – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
اکرم شریفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

با وجود آثار مفیدمصرف سبوس گندم برسلامتی افراد حضور اسید فیتیک در آن باعث کاهش دسترسی ریزمغذی های مورد نیاز بدن می گردد دراین تحقیق روشهای مختلف اندازه گیری اسید فیتیک بررسی و میزان اسید فیتیک و فیبر سبوس سه نوع گندم اندازه گیری شد و مناسبترین سبوس از نظر ارزش تغذیه ای جهت اضافه کردن به نان مشخص شد سپس اثر فراوری دربافر PH=4/8 درزمانهای مختلف برمیزان اسید فیتیک نمونه سبوس بررسی گردید همچنین نتایج نشان داد کمترین میزان اسید فیتیک و بیشترین میزان فیبر درسبوس واریته گندم کراس نیک نژاد بودند براساس نتایج روش کمپلکسومتریک بهعنوان روش دقیق و سریع جهت اندازه گیری اسید فیتیک معرفی گردید فراوری با بافر به مدت ۶و۱۲و ۲۴ ساعت میزان اسید فیتیک را به ترتیب حدود ۴۴ و ۶۹ و ۸۷ درصد در سبوس واریته کراس نیکژاد کاهش داد