سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی ثباتی گاوگانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

جیرفت یکی از مستعدترین و عمده ترین منطقه در کشور در تولید محصولات سیب زمینی ، خرما و مرکبات در ایران می باشد.درصد بالایی ازاین محصولات در مراحل مختلف تولید و پس از برداشت تبدیل به ضایعات می شود. کاهش ضایعات این محصولاتمی تواند نقش بسزایی در افزایش عملکرد، ایجاد امنیت غذایی، افزایش صادرات و ارز آوری و ایجاد اشتغال ایفا نماید. در این مطالعه که به روش کتابخانه ای تدوین گردیده تلاش شده ضمن پرداختن به مفهوم ضایعات، ضرورت کاهش آن و علل بوجودآورنده آن، راهکارهایی را به منظور کاهش میزان ضایعات محصولات کشاورزی منطقه ارائه نماید. نتایج این مطالعه نشان داد کهساختار سنتی بودن از تولید تا برداشت ، سیستم های غلط نگهداری و حمل و نقل، تبدیل و توزیع محصولات کشاورزی، رعایت نکردن استانداردهای تولید و نگهداری و نبود فرهنگ مصرف صحیح ، تاثیر قابل توجهی بر افزایش ضایعات دارند و فرهنگ سازیاصلاح الگوی مصرف ، ایجاد صنایع فرآوری و بسته بندی ، استفاده از ضایعات در جهت تولید محصولات دیگر و … از راهکارهای اقتصادی مؤثر در زمینه کاهش ضایعات به شمار می آیند