سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه سادات مرتضوی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز )عضو باشگاه پژوهشگرا
امیرعلی فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

واضح است که خاک منبع اصلی تامین آب و غذای گیاه است. لذا هرگونه عملیات زراعی بدون توجه به مدیریت صحیح خاک غلط می باشد . چنانچه با اقداماتی بتوان توانایی نگهداری آب در خاک را بالا برد و یا اینکه سرعت نفوذ آب در خاکهای سنگین تسهیلشود موجب استفاده موثر تر آب از گیاه خواهد شد. و در نتیجه بهره وری آب بهبود می یابد.در این مقاله به طور مجزا انواع روش های اصلاح خاک برای افزایش بهره وری از آب کشاورزی بررسی شده است مانند: اصلاح خاک های با بافت سبک برای کاهشتلفات آب به هنگام آبیاری با افزودن موادی مثل پلیمر های مصنوعی جاذب آب ، مواد معدنی متخلخل مانند رگولیت و استفاده ازکود های آلی مختلف. اصلاح خاک های سنگین و سدیمی جهت کاهش جریان های سطحی در این نوع خاکها و جلوگیری از ایجاد حالت ماندابی سطحی در خاک و هدر رفت آن ازطریق تبخیر مستقیم ودر واقع جلوگیری ازبه وجود آمدن مسایل زهکشی سطحییازیرزمینی با به کار گیری موادآلی و کاربرد مواد بهساز خاک های سدیمی مانند گچ ،گوگرد و اسید سولفوریک. هچنین بکار گیریشخم عمیق و کاربرد زیر شکن جهت از بین بردن لایه های سخت خاک در نزدیکی سطح زمین و ممانعت از شور شدن منطقه ریشه دوانی گیاه و سایر روش ها که در این مقاله به آن اشاره شده است.