سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمود نادری – دانشیار گروه سازه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مهدی طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:

امروزه استفاده از بتن های با نفوذپذیری کم در بسیاری از سازه هایی که به نوعی در ارتباط با آب هستند، مورد توجه مهندسین طراح بوده است.کاربرد این بتن ها به مهندسین امکان کاهش هزینه های بهره برداری در طول عمر مفید این سازه ها را می دهد. سوالات تحقیق: در این مقاله به بحث درباره دوام در سازه های بتن آرمه پرداخته شده و عوامل تاثیر گذار بر دوام بتن بیان و مثال هایی از هر کدام این عوامل مطرح می شود، سپس نفوذپذیری که از مهم ترین عوامل موجود در دوام بتن می باشد بیان وضرورت و اهمیت طرح بحث از چند منظر مطرح می شود،در ادامه به تعیین سنجش نفوذپذیری طبق روش استاندارد نفوذ در اجسام پرداخته شده و در نهایت روش ها و آزمایش های معتبر و موجود در استاندارد های مختلف برای یافتن نفوذ و آب جذب شده در بتن بیان می شود. روش تحقیق: این آزمایش ها به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند :دسته اول به تعیین آب جذ ب شده در حجم و یا سطح بتن و یا خاصیت مو ئینگی در بتن پرداخته،دسته دوم در ارتباط با تعیین مقاومت الکتریکی بتن بوده و آن را به دوام و نفوذپذیری بتن ربط می دهند و دسته سوم مربوط به تعیین درجه نفوذ یون کلر در بتن می باشند که در مناطق نزدیک دریا و مکان هایی که بتن در معرض حمله کلرید ها قرار دارد فوق العاده مهم می باشند. نتیجه گیری: بحث در ارتباط با دوام ازمسایل مهم در ساختن سازه هایی که عمدتا در تماس با مایعات یا گاز ها قرار دارند می باشد که حتی گاهی همردیف بحث های مقاومتی سازه قرار می گیرند.عوامل تهدید کننده دوام سازه های بتن آرمه به سه دسته فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی طبقه بندی می شوند که نفوذپذیری مهمترین بحث در این عوامل می باشد.پارامتر های تاثیرگذار در میزان نفوذپذیری بتن در ارتباط با نسبت آب به سیمان طرح، نوع سیمان مورد استفاده،مقدار سیمان،شکل و اندازه سنگدانه مصرفی،تراکم،افزودنی های بتن و عمل آوری آن می باشد.