سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی منصورخاکی – دکترای راه و ترابری، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
مجتبی حاج علی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

امروزه، با توجه به افزایش سفرهای درون شهری، وقوع تصادفات نیز افزایش یافته است. یکی از مکان های مهم بروز تصادفات بویژه در کلان شهرها، تقاطع های همسطح می باشند. به عنوان نمونه در سال ۸۳ ، ۲۳ درصد از تصادفات رخ داده در شهر تهران ، در تقاطع ها بوده است. از این رو، لازم است تا تحقیقات گسترده ای در ارتباط با بحث ایمنی تقاطع های شهری صورت پذیرد. از طرفی، تصادفات رانندگی به یکی از معضلات مهم کشورهای در حال توسعه در بخش حمل و نقل و اقتصاد تبدیل شده است و از این رو در سالهای اخیر تحقیقات قابل توجه ای در سراسر دنیا برای پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطع های شهری انجام شده است. لذا، در این مقاله سعی بر آن است تا به بررسی روش های مختلف آماری آنالیز تصادفات و ارزیابی آن ه ا پرداخته شده و در نهایت روش آماری مناسب جهت آنالیز تصادفات در تقاطع های همسطح شهری انتخاب و ارائه گردد تا با استفاده از آن بتوان تصادفات در تقاطع های همسطح را پیش بینی کرده و در نتیجه سطح ایمنی تقاطع را افزایش داد . همچن ین در این مقاله پارامترهای تأثیرگذار بر ایمنی تقاط عهای همسطح با توجه به شرایط تقاطع های موجود کشور مورد بررسی قرار گرفت هاند.