سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه میرزایی – گروه مهندسی برق، دانشگاه گیلان
رضا ابراهیمی اتانی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف از این مقاله طبقه بندی دستهی جدیدی از حملات روی پردازنده ها و سخت افزار های رمز نگار می باشد که تحت عنوان تروژان های سخت افزاری می توان از آنها یاد کرد. این حملات امنیتICهای مورد استفاده در صنعت و سیستمهای نظامی را بشدت تحت تاثیر قرار داده است. یکی از دلایل اصلی کاهش امنیت تراشه ها روند حرکت طراحیICها به سوی پیاده سازی های ارزان قیمت است. این حملهها می توانند از تغییرات توابعی که در سیستم جاسازی شدهاند، یا تروژان های سخت افزاری ناشی شوند. این تغییر و تبدیل های بیان شده توسط تروژان، بستگی به عملکردش دارد، به طوری که بعضی از آنها طراحی شدهاند تا سیستم را غیر فعال کرده یا با یجاد تغییرات مخرب کارکردسیستم را دچار نقص کنند بطوریکه خروجی های سیستم پاسخ های نادرست دهند. برخی دیگر از تروژان ها نیز طراحی شدهاند تا به امنیت و سیستم رمزنگاری تراشه نفوذ کنند تا اطلاعات مربوط به کلید رمز نگاری را استخراج کنند. این مقاله گستره وسیعی از این حملهها را درICها بررسی میکند و چهارچوب کلی دستهبندی آنها را ارایه می دهد