سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران ، پردیس ابوریحان
غلامعلی اکبری – استادیار زراعت دانشگاه تهران
احمد دهقان – کارشناس ارشد جهادکشاورزی استان فارس
مهدی یونسی حمزه خانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران ، پردیس ابوریحان

چکیده:

مصرف روغن در ایران در طی سالهای اخیر به دلیل رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه افزایش یافته ولی تولید آن همپایه مصرف رشد نکرده است بطوری که در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد روغن در داخل تولید می گردد و به همین دلیل توسعه کشت کلزا در سالهای اخیر در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. از طرفی دیگر از جمله موانع تولید کلزا کمبود آب ، بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد که با روش های نوین آبیاری می توان این مشکل را حل نمود. این آزمایش درسال۸۶-۸۵ در مزرعه ای واقع در کیلومتر ۶ جاده خرامه- شیراز در خاکی با بافت لومی در قالب طرح آماری کرتهای خرد شده (اسپلیت پلات ) با سه تکرار انجام شد. تیمار های آبیاری شامل قطره ای با فاصله ۵۰ سانتیمتری خطوط و ۳۰ سانتیمتری قطره چکانهای روی خطوط، و آبیاری کرتی به عنوان کرتهای اصلی و تیمارهای نیتروژن شامل ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ ، ۵۰۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار بعنوان کرت فرعی بود.آبیاری قطره ای نواری با ۴۲/۶۴درصد روغن نسبت به آبیاری کرتی با ۴۲/۴۹ درصد روغن باعث افزایش روغن به میزان ۰/۱۵ درصد گردیده است. بیشترین درصد روغن دانه به میزان ۴۳/۵درصد در تیمار آبیاری قطره ای نواری همراه با مصرف ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره و کمترین مقدار روغن به میزان ۴۱/۹۳ درصد در تیمار آبیاری قطره ای نواری همراه با مصرف ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره اندازه گیری شد