سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن جباری – شرکت توزیع نیروی برق شیراز

چکیده:

ارزیابی و نظارت یکی از اهرم هایی است که همواره جهت بهبود روش کار در تمامی سازمانها و فعالیت ها مورد استفاده قرار می گیرد. این ارزیابی و نظارت در سازمان های مختلف به طرق متفاوتی اجرا می شود ولی سوالی که در اینجا مطرح می شود اینن است که به چه میزانی ارزیابی سالیانه شرکت های توزیع مفید بوده است؟ در این راستا اگر ارزیابی سالیانه شرکت ها دقیق تر و با روشی متفاوت از روش فعلی انجام شود، متوجه می شویم تمامی شرکت های توزیع با توجه به خواست ارزیابان در سالهای گذشته با ارایه مستندات می پردازند و کمتر به فعالیت های اجرایی پرداخته می شود دلیل این مطلب می تواندکمبود امکانات پرسنلی مالی و فرسوده بودن شبکه های توزیع باشد ولی مطلب دیگری که می توان به آن توجه کرد این که کلیه شرکت های توزیع گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت را اخذ کرده یا در حال اخذ آن هستند و یا تصمیم به اخذ آن دارند، بنابراین به نظر می رسد ارزیابی فعالیت شرکت های توزیع در دو بعد و در دو زمان و توسط حداقل دو سازمان انجام می شود که بخشی از انرژی شرکت های توزیع در این پروسه ها صرف می شود در این مقاله سعی می شود روش ارزیابی فعلی بررسی و روشی جدید ارایه شود.