سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش صادقی – مدیر فنی و برنام هریزی پروژه شرکت بلندپایه
امیر امیری دیبا – کارشناس فنی شرکت بلندپایه

چکیده:

در اجرای پروژه های ساخت بزرگ استفاده از روش های اجرایی نوین و ابداعی برای تسهیل و ممکن شدن ساخت قسمت های مختلف پروژه معمول است. یکی از رو شهای پر کاربرد در اجرای سازه های بتنی با ارتفاع زیاد استفاده از قالب لغزنده و جهنده است. در اجرای پایلون های پل لالی که توسط شرکت بلندپایه انجام شده است، با توجه به هندسه و مشخصات پایلون محدودیت هایی در روش اجرا وجود داشته است. برای فائق آمدن بر این مشکلات روش ترکیبی قالب لغزنده و جهنده با طراحی و نحوه اجرای ابداعی خاصی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا به معرفی پروژه و محدودیت های اجرایی قسمت پایلون پرداخته شده و سپس روش اجرای به کار رفته در مراحل مختلف تشریح م یشود. در پایان نتایج حاصل از این روش بر روی سایر حوزه ها از جمله هزینه، زمان، کیفیت، ایمنی و… ارائه شده است