سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدصادق نبیل – دانشجوی کارشناس ارشدعمران زلزله دانشگاه آزاداسلامی قزوین
محمدحسن نایبی – دانشجوی کارشناس ارشدعمران زلزله دانشگاه آزاداسلامی قزوین
مرتضی ترکمن – دانشجوی کارشناس ارشدعمران زلزله دانشگاه آزاداسلامی قزوین
سیدعبدالوحید میرمعزی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مدیریت اجرایی واحدزنجان دانشگاه آزاداسلامی زنجان

چکیده:

امروزه استفاده از انواع روشهای شبیهسازی در عرصه علوم مختلف عمومیت یافته است. از میان روشهای مختلف شبیه سازی، روش مونت کارلو برای تحقیقات و محاسبات مالی و اقتصادی از سایر شیوهها مناسبتر است. این مقاله سعی در معرفی این روش و ابزارهای پیشرفتهتری نظیر شبیهسازی شبه مونت کارلو و مونت کارلو ادغامی دارد. امروزه انواع روشهای شبیهسازی مونت کارلو برای تشریح رفتار فرآیندهای با ماهیت تصادفی یا حتی فرآیندهای با ماهیت غیر تصادفی به آسانی به کار گرفته میشود. در این نوشتار سعی بر این شده است تا اطلاعات لازم مقدماتی برای ایجاد انگیزه و علاقه در جهت استفاده از این گونه روشها، به همراه فنون متداول در شبیهسازی مونت کارلو و زمینه- های گوناگون کاربردی آن به طور مختصر ارائه شود