سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهران میرزاپور – دانشجوی کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدسعید نوری خراسانی –
پیمان خدابخشی –

چکیده:

روش های متفاوتی برا سنتز افزودنی پاک کننده ی روغن ها و گریس های روانکار وجود دارد در این مطالعه، فرآیند سنتز و همچنین اثر متغیرهایی نظیر استخلاف های متفاوت الکیل فنول، فشار جزئی کربن دی اکسید، کاتالیزور سولفوریزه کردن و زمان اقامت مواد در مرحله کربناسیون بر خواص فیزیکی- شیمیایی کلسیم فنات ابر بازی، افزودنی پاک کننده ی روغن ها و گریس های روانکار بررسی شده است. کلسیم فنات ابر بازی یک افزدنی چند وظیفه ای است که علاوه بر وظیفه اصلی خود یعنی پاک کنندگی، در خنث کردن اسیدهای حاصله از فرآیند احتراق و بهبود خواص ضد سائیدگی، ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون روغن ه و گریس های روانکار نیز مؤثر است. کلسیم فنات ابر بازی به علت استفاده گسترده در صنعت روانکار و ه مچنین سودآوری اقتصادی از دیرباز مورد توجه فرمول سازها بوده است. لذا تلاش می گردد تا با بررسی روش سنتز و عوامل مؤثر بر خواص فیزیکی- شیمیایی کلسیم فنات ابربازی، راه جدیدی در صنعت برای مهندسی تولید این افزودنی روغن های روانکار ارائه گردد.