سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عادل الماسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
احمد رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
امین لطفی نژاد –

چکیده:

آنزیمها ترکیباتی هستندکه می توانند سرعت واکنش را تا حدود ۷ ۱۰ برابر افزایش دهند آنزیم مانند یک کاتالیزگر غیرآلی میزان واکنش را با پایین آوردن انرژی فعالسازی واکنش لازم برای انجام واکنش تسریع می کند و برخلاف آن انرژی فعالسازی را با جایگزین کردن یک سد انرژی فعال سازی بزرگ با یک سد انرژی سازی کوچک پایین می آورد آنزیم های ساکن نسبت به آنزیم های آزاد که تحت تاثیر حلالهای ارگانیک اتانول ، استون و استونیتریل قرار دارند عملکرد بهتری از خود نشان میدهند بالای ۱۰% برای ساکن سازی پروکسیدها HRP بعد از فرایند فعال سازی پلی آنیلین های ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد. HRP ساکن شده همچنین وقتی تحت تاثیر روش گرمایی با ضریب گرمایی ۶۰-۳۰درجه سانتی گراد قرار دارند نیز عملکرد بهتری نسبت به آنزیم ها نشان میدهد. میزان pH آنزیم های ساکن و آزاد نشانگر واکنش های یکسانی است هرچند PANIO-HRP نشانگر ضریب بالای قلیایی بین ۱۱-۹٫۰ و ضریب جایگزیمی حداکثر PH در حدود دو Wcat.app و km.app و Kcap و Km مشاهده شد آنزیم های ساکن شده نشان دهنده Km-app معادل ۲٫۵۰mml-1 و آنزیم های آزاد معادل ۹٫۵۸mmol-1 بدون اسید پیروگالل میب اشد.