سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین عطار ایزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – گروه ریاضی
فرهاد حسین زاده لطفی – دانشگاه آزاد اسلام ی – واحد علوم و تحقیقات – گروه ریاضی
محسن رستمی مال خلیفه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – گروه ریاضی
راضیه مهرجو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – گروه ریاضی

چکیده:

استفاده از روش مونت کارلو در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده از روش های کارامد در رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده میباشد.در این مقاله مواردی در زمینه این روش مورد بررسی قرار گرفته است.