سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تبریز
یوسف حسین زاده – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

روش طول موثر درکنترل پایداری و طراحی ستونهای فولادی به عنوان روش مرسوم مورد استفاده قرارمیگیرد لحاظ نکردن پایداری سازه درکنار پایداری ستون تنها و نیاز به اعمال تقریب ها و قضاوت مهندسی منجر به کاهش دقت درمحاسبه ضریب طول موثر و نتایج طراحی می شود ایین نامه فولاد امریکا دراخرین ویرایش خود روش تحلیل مستقیم را به عنوان روشی اصلی طراحی ستونهای فولادی جایگزین روشهای قبلی از جمله روش طول موثر کرد هاست این روش با دقت بالاتر به منظور برطرف کردن کاستهای روش طول موثر و عدم نیاز به محاسبه ضریب طول موثر پیشنهاد شده است دراین مقاله ضمن بررسی دو روش طول موثر و تحلیل مستقیم شباهت ها و تفاوت های انها از نظر نحوه اعمال محاسبات لازم و نتایج طراحی مشخص می شود. به این منظور با طرح شش قاب خمشی یک سه و پنج طبقه تحت بارگذاری های ثقلی و جانبی با استفاده ازدو روش تفاوت درنتایج طراحی بررسی میشود.