سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبداله کبودی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه علوم کشا
عبدالرسول سلمان ماهینی – دانشیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدحامد میرکریمی – استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی مستوری – کارشناس ارشد جنگلداری، اداره کل منابع طبیعی گرگان

چکیده:

توسعه و تکامل بسیار سریع فناوری رایانه در بخش های سخت افزار و نرم افزاری آن هم در دهه های اخیر، ابتدا امکانات و تسهیلات فنی بسیار زیادی در رابطه با پردازش هندسی و گرافیکی داده های مرتبط با زمین و نیز ساز ماندهی، مدیریت و به کارگیری اطلاعات موضوعی را به طور مجزا از هم فراهم ساخت.دنیای اطراف ما مملو از مسائل چندمعیاره است و انسان ها مجبور به تصمیم گیری در این زمینه ها هستند.از اینرو لازم است که تکنیک یا تکنیک های مناسبی برای انتخاب بهینه و تصمیم گیری صحیح طراحی شود. در حال حاضر ماژول MOLA در سیستم نرم افزاریIdirisiمطرح شده است که بر اساس مفهوم نقطه ای ایده ال می باشد. این روش آمایشی دستیابی به تنوعی از چشم اندازها در ارزیابی تناسب و تخصیص سرزمین فراهم آورده است. درباره کاربری های متضاد و یا رقیب، نیاز به روش هایی است تا از بین کاربری هایی که برای یک موقعیت مکانی که مطلوبیت بالایی دارند یکی را انتخاب نماییم. ماژول اختصاصی چندهدفه زمین در محیط ایدریسی از تصمیم گیری ابتکاری برای این هدف استفاده می کند