سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیررضا مدرس نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد
مسعود میرمحمد صادقی – استادیار مجتمع آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان
اسماعیل معصومی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دهق
جلیل عمادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

چکیده:

یک روش جدید برای استفاده از روش های بیوشیمیایی جهت بهبود ویژگی های مهندسی خاک های ماسه ای زیر بستر به تازگی پدیدار گشته که تحقیقات بین رشته ای میکرو بیولوژی ، عمران و بیوشیمی را به هم پیوند می دهد، این رشته جدید پتانسیل ان را دارد که به وسیله فرایند های ابتکاری روش های موجود در تثبیت و بهسازی خاک را ارتقا دهد، در این روش سعی بر ان است با فعال کردن باکتری های موجود در خاک و ایجاد واکنش های بیوشیمیایی ، ویژگی های مهندسی خاک افزایش یابد. در این مقاله با مرور اجمال بر این روش نو ظهور ، نقش رشته های مختلف در ان و مولفه ها و واکنش های حاصل در این روش مورد بررسی قرار گرفته اند.