سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
ابراهیم اصغری – دکتری زمین شناسی مهندسی
ناصر عبدی – دانشجوی دوره دکتری زمین شناسی

چکیده:

در خاکهای ریزدانه رسی براثر افزایش درصد رطوبت خصوصیات مکانیکی خاک تغییر کرده و فشارهای ناشی از تورم خاک منجر به خساراتی در پروژه های عمرانی می گردد دراین تحقیق برای بهبود خاکهای رسی متورم شونده شرق تبریز مواد مختلفی به خاک افزوده شدهاست برای این منظور برروی یک نمونه خاک با پتانسیل تورم متوسط تثبیت کننده های سیمان، آهک به صورت مجزا و ترکیبی افزوده شده و با استفاده از نتایج آزمایشات حدود اتربرگ خاصیت تورم خاک بررسی شدها ست نتایج آزمایشات نشان میدهد که استفاده ترکیبی از آهک و سیمان برای اصلاح و تورم خاک مناسب تر از بقیه روشها است.