سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول عالی پور – کارشناس ارشدعمران(گرایش خاک و پی)، مهندسین مشاور سازآب پردازان، اهواز
محمدسیروس پاکباز – استاددانشکده عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه روشهای مختلفی جهت اصلاح و بهسازی خاک به کارگرفته می شود. در این تحقیق به منظور پایدارسازی شیب درزمینهای ماسه ای جهت احداث یک زهکش به عمق ۶ متربررسی های لازم جهت پایدارسازی شیب صورت گرفته است شیبهای جانبی این زهکش به صورت۱V:2H می باشد. عرض کف برم ۸ متر و عرض کف زهکش ۱۲ متر است. جهت انجام تحلیلهای ژئوتکنیکی لازم از نرم افزارGeostudio2007 استفاده گردیده است. همچنین به منظور بهسازی خاک از ستونهای اختلاط عمیق خاک به عمق ۲٫۷ متراستفاده شده است. در مدل حاضر جهت مقایسه یکی از شیبهاتوسط ستون خاک- سیمان تثبیت شده و شیب دیگر تثبیت نشده و درنهایت ضرایب اطمینان پایداری محاسبه گردیده اند. در روش اختلاط عمیق با استفاده از اختلاط سیمان با خاک توسط اوگرهای مخلوط کننده ، خواص مقاومتی خاک افزایش می یابد نتایج تحلیلها نشان می دهد ستونهای خاک-سیمان به طور موثری ضرایب اطمینان پایداری شیب را افزایش می دهند