سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مددی – ریاست کارگاه سد گتوند علیا
رضا قبادی – شرکت مهندسی سپاسد
رضا اجتهادی – شرکت مهندسی سپاسد
احسان رضایی – شرکت مهندسی سپاسد

چکیده:

مسل حسازی سازههای مختلف به کمک ابزار و وسایل گوناگون در دسترس، دارای قدمتی دیرین است. درحال حاضر از موادی مدرن به نام ژئوممبرین و ژئوتکستایل در مسلحسازی سازهها استفاده میشود. با بررسیهای بهعمل آمده بر رفتار بدنه سدگتوند علیا پس از مدلسازی و به منظور افزایش ضریب ایمنی در تکیهگاه راست، نصب ژئوممبرین و ژئوتکستایل روی بتن پلینت صورت گرفت. مراحل کار بهصورت برشکاری و آمادهسازی سه لایه ژئوتکستایل و دو لایه ژئوممبرین روی آن انجامپذیرفت. لایههای نصبشده تا تراز ۲۱۰ از سطح دریا، توسط یک لایه بتن محافظ بهمنظور ادامه خاکریزی پوشانده شد.