سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا اجتهادی – معاونت اجرایی سد گتوند علیا – شرکت مهندسی سپاسد
احسان رضائی – کارشناس فنی سد گتوند علیا – شرکت مهندسی سپاسد

چکیده:

دیوار آببند به عنوان گزینهای برای آببندی پی سدهای خاکی ب هکار میرود. دیوار آببند در واقع یک دیوار قائم است که در داخل زمین ساخته شده و معمولترین روش ساخت آن، حفر ترانشهای است که با ماشین آلات خاصی حفاری و دوغاب پایدار شده و درنهایت با بتن پلاستیک پر میشود. امروزه نگرانیهایی در مورد اجرا، بازرسی و دوام چنین دیوارهایی به وجود آمده است که یک روش آن استفاده از ژئوممبرین در پانلهای دیوار آببند میباشد. استفاده از این محصول در دیوار آببند نیاز به تکنیکهای اجرایی خاصی دارد. با بررسیهای بهعمل آمده بر روی رفتار بدنه سد گتوند علیا پس از مدلسازی و ب هدلیل وجود توده نابرجا در تکیه گاه راست و نیز بهمنظور افزایش ضریب ایمنی در دیوار آببند و پیشبینی شرایط بحرانی طی بیشینه زمین لرزههای احتمالی، نصب ژئوممبرین در بالادست پانلهای دیوار آببند از فاز ۹ صورت گرفت.