سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسن سبط –
جواد سمیعی نژاد – کارشناس ارشد

چکیده:

بسیاری از کارفرماها برای تسریع در بهره برداری از پروژه، تامین اهداف زمانی کارفرما و افزایش قدرت رقابت در بازار تمایل به کاهش شدید زمان پروژه دارند. برای اجرای سریع این پروژه ها از اصول مهندسی همزمان ) Concurrent Engineering (، که در صنایع تولیدی به طور گستردهبکارگرفته شده، تحت عنوان روش اجرای سریع ) Fast Tracking ( در پروژه های ساخت استفاده می شود. این روش اجرا با ایجاد همپوشانی بینفازهای مختلف و بین فعالیت های وابسته، سعی در کاهش زمانبندی دارد. همپوشانی بوسیله طراحی واجرای پایین دستی بر اساس کمبود اطلاعاتبالادستی انجام می شود و علاوه بر کاهش زمان، موجب افزایش هزینه ها و ریسک پروژه می شود. بنابراین نیاز به شناخت این روش برای کنترل هزینه و مدیریت ریسک پروژه داریم. با این حال رویکرد مشخص و قرارداد تیپ خاصی برای اجرای سریع پروژه وجود ندارد. در این مقاله به بررسی ویژگی ها و اصول روش اجرای سریع پروژه و پیشنهاداتی جهت اجرای بهتر آن می پردازیم