سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روشنک اصل باغ – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم واشقانی فراهانی – اعضاهیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مسعود سلیمانی –

چکیده:

استفاده از زیست فناوری نانو درردیابی و درمان هدفمند انواع سرطان یکی ازچالشهای دهه اخیر است از میان نانوذرات مختلف به کارگرفته شده به این منظور نانوذرات مغناطیسی انتخاب مناسبی با هدف ردیابی توسط تصویربرداری تشدید مغناطیسی mri هستند سرطان سینه به عنوان یکی از شایع ترین انواع سرطان دراین زمینه مورد توجه بسیاری قرارگرفته است اتصال پادتن Anti-HER2 به نانوذرات مغناطیسی امکان ردیابی هدفمند سلولهای سرطای با بیان بالای گیرنده های HER2 را فراهم نموده است دراین مطالعه اتصال پادتن Anti-HER2 به نانوذرات مغناطیسی پوشانده شده بوسیله پلیمر دکستران – اسپرمین به روش استفاده از اتصال دهنده های EDC-NHS مورد مطالعه قرارگرفت آزمون های اندازه و پتانسیل زتا قبل و بعد از اتصال پادتن با افزایش اندازه و کاهش پتانسیل زتا اتصال را تایید کردند. آزمون بردفرو برروی روماند حاصل از سانتریفوژ نانوحامل ها نشان داد که میزان قابل قبولی از پادتن به نانوحاملهای مغناطیسی اتصال یافته است بنابراین این سامانه قابلیت استفاده درردیابی های هدمند سلولهای سرطان سینه را دارا است.