سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قربانعلی دزواره – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی محیط زیست دانشگاه تربیت م
حسین گنجی دوست – استاد مهندسی عمران مهندسی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بدون آب تازه هیچ جامعه ای قادر به فعالیت نیست. از همه آب های موجود در جهان تنها یک درصد آب تازه در دسترس برای نیازهای همه ی گیاهان حیوانات و انسان هاست. حدود ۹۷ درصد از آب های موجود در جهان در اقیانوس‌هاست و تقریبا ۲ درصد از آب ها در یخچال های طبیعی و در قطب هاست. مشکل افزایش تقاضا برای آب و کمبود آب از طریق یکی از این راه‌ها می‌تواند حل شود: کاهش در هدر رفتگی و اتلاف آب در حین توزیع و استفاده، افزایش بازیافت آب هم در صنعت و هم در استفاده کنندگان خانگی، بهبود راندمان استفاده از آب(مانند: توالت‌های بدون آب و سیفون های محدود)، انتقال آب از مناطق غنی آبی به مناطق نیازمند.راه دیگر برای حل کردن مشکل استفاده و توسعه تکنولوژی است. یکی از روش های تکنیکی در حال رشد این است که مقدار نمک آب های شور و آب دریا را کاهش بدهیم و به آب قابل آشامیدن تبدیل کنیم،که فرایندی به نام شیرین‌سازی آب دریا موسوم است.در این تحقیق ابتدا ضمن بررسی و توضیح در رابطه با عملکرد انواع روش های شوری زدایی به مقایسه کارآیی آن ها در رابطه با شیرین‌سازی آب دریا پرداخته شده سپس با در نظر گرفتن ابعاد مختلف ازجمله مصرف انرژی، قیمت، قدرت تصفیه و اندازه واحدها به طور خاص دو سیستم MSF و RO با هم مقایسه شده و نتایج برتری سیستم RO را به همراه پیش تصفیه مناسب نشان می‌دهد.