سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرناز اعتمادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد برق الکترونیک
اشکان قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد برق و الکترونیک

چکیده:

پیل سوختی یک ابزار الکتروشیمیایی است که انرژی شیمیایی رابه انرژی الکتریکی تبدیل می کند راندمان و توان سیستم پیل سوختی وابسته به بهینه سازی و کنترل عملیاتشان می باشد اگر سوخت پیل سوختی اکسید جامد سریعتر از عرضه سوخت توسط سیستم پردازش و عرضه سوخت مصرف شود کمبود سوخت می تواند رخ بدهد چندین روش برای جلوگیری از کمبود سوخت و کنترل دما در پیل سوختی اکسید جامد توسعه یافته و پژوهش می شوند دراین مقاله روشهای کنترل هوشمند پیل سوختی اکسید جامددر چارچوب روش کنترل پیش بینی کننده ی مدل بررسی می شود.