سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید قربانی – بخش مهندسی برق ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد سموات – بخش مهندسی برق ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی ولی – پژوهشکده ماهانی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کنترل پیش بین یکی از روشهای کنترل بهینه است که بر پایه تئوری افق دور شونده استوار است. در این روش بردار بهینه کنترل در یک افق محدود با بهینه سازی یک تابع هدف که خطای میان خروجی آینده سیستم رابا یک مسیر از پیش تعیین شده بهینه می نماید، حاصل می گردد. بر اساستئوری افقدور شونده تنها اولین درآیه بردار کنترل به فرایند اعمال میگردد و این الگوریتم درمرحله بعدی مجددا تکرار میگردد، دراین مقاله به بررسی روشهای مختلف کنترل پیش بین از جمله GPC , DMC , MAC و …. پرداخته و بر مبنای نتایج حاصل از شبیه سازی الگوریتم های کنترل پیش بین در شرایط فرایندهای خطی با مرتله و تاخیر زمانی متغیر در محیط MATLAB نشان داده می شودکه این روش ها در مقایسه با کنترل کننده های کلاسیک PID از عملکرد مطلوبتری برخوردار می باشند.