سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول رزازی – کارشناسی برق دانشگاه آزاد خمینی شهر
بهرام اشرفی نیا – کارشناسی برق دانشگاه آزاد امام خمینی شهر
بهزاد اشرفی نیا – دانشکده فنی دانشگاه اصفهان

چکیده:

منابع تغذیه سوئیچینگ با عملکرد غیرخطی خود باعث ایجاد هارمونیک تداخل مغناطیسی و کاهش ضریب توان می شود که منجر به کاهش کیفیت توان می شود دراین مقاله به معرفی مدار اصلاح کننده ضریب توان پرداخته شده و روشهای مختلف کنترل جریان ورودی که منجر به افزایش ضریب توان میشود مورد بررسی قرارگرفته و نتایج شبیه سازی با استفاده ازنرم افزا ر PSIM ارائه شده است نتایج محاسبات و شبیه سازی تاثیر قابل توجه اصلاح کنده ضریب توان را در بهبود ضریب توان نشان میدهد.