سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسن شجاعی فرد – استاد دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه علم و صنعت ایران
روح ا…. طالبی – استادیار،دانشکده مهندسی خودرو،دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا احمدی – دانشجوی دکتری،دانشکده مهندسی خودرو،دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا غیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی خودرو،دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

درخودروهایی با پنجره های کنارباز سانروف بازوسقف تاشو پدیده بافتینگ بسیارمتداول است که باعث تولید صدایی با فرکانس پایین اما دامنه بالا شده و به شدت باعث آرای سرنشینان خودرو می شود دراین مقاله ابتدا روش مدلسازی کابین یک خودرو سواری با پنجره های کناربازیا سانروف باز و نیزنحوه محاسبه فرکانس رزونانس هلمهولتز مرتبط با کابین خودرو شرح داده خواهد شد درادامه به کمک شباهتهای فیزیکی بین این سیستم تشدیدگر و یک سیستم مکانیکی جرم – فنر – دمپر پارامترهای فیزیکی مرتبط با پدیده بافتینگ تعیین می شوند سپ اجزا وتغییراتی درخودرو که برروی این پارامترهای فیزیکی موثر می باشند و اثرات هریک برروی پدیده بافتینگ برسیر شده و با نتایج آزمایشگاهی موجود مورد مقایسه قرارمی گیرند.