سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی هوشمندآیینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

چکیده:

رسوبگذاری درمخازن یکی از مسائل مهم درمدیریت منابع آب به شمار می رود کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ ICOLD با درنظر گرفتن حجم موجود تمام سدهای دنیا اعلام کرد که سالیانه به طور میانگین ۱ درصد از حجم مخازن کاسته می شود این مقدار کاهش حجم قابل توجه است و لذا رسوبگذاری درمخازن یکی از مشکلات اساسی است کهباید به آن بیشتر پرداخته شود اغلب سدهایی که تاکنون به مشکل رسوب و کاهش عمر مفید مواجه بوده اند مخصوصا سدهای کشورمان به علت عدم برنامه رییز صحیح در مورد حوضه آبخیز و یا بهتر بگوییم درنتیجه احداث سد قبل از مطالعه و اصلاح حوضه مربوطه دچارچنین مشکلی شده اند به عنوان نمونه م یتوان به کاهش ۴۰ درصدی ا زحجم مفید دریاچه سد منجیل اشاره کرد دراین مقاله به بررسی روشهای کنترل رسوب درمخازن سدها پرداخته ایم بطور کلی دودسته روش برای کنترل رسوب مخازن وجود دارد.