سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اسماعیل مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه مهندسی عمران –زلزله دانشگاه آزاد اسلامی
علی اکبر اهری آبش احمدلو – فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی –دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
یوسف پریش – استادیار و دکترای عمران- مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان(وزارت نی

چکیده:

در بتن ریزی سدها و قطعات حجیم بتنی همواره حبس گرماو افزایش دمای بخش های مرکزی مشکلاتی را در طرح اختلاط واجرا ایجاد می کند. این افزایش دما ترک های حرارتی را سبب شده و مقاومت نهایی را نیز کم می کند. اجرای چنین سازه هایی عموماً اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از ایجاد ترک های حرارتی را ضروری می کند. بر این اساس رعایت حد تعیین شده روی دمای اولیه بتن حایز اهمیت است که به منظور نیل به این هدف کاربرد روش های پیش سرمایش و پس سرمایش غیر قابل اجتناب است. در این مقاله سعی بر آن بوده است تا با شناخت خواص و مصالح بتن و خواص حاصله از بتن ریزی های حجیم ، روش های کنترل حرارت در این نوع بتن ریزی ها مورد بررسی قرارگیرد و روش های مقابله با آن بیان شود. سوالات تحقیق:در این تحقیق، چگونگی کنترل افزایش دمای بخش های مرکزی در بتن ریزی سدها و قطعات حجیم بتن و ایجاد ترک های حرارتی وکاهش مقاومت نهایی بتن حجیم مطرح است. روش تحقیق: در این مقاله با طرح کاربرد پوزولان ها مانند میکروسیلیس و الیاف فولادی در بتن حجیم و اجرای آن به روش پیش آکنده می توان نقیصه ترک های حرارتی ناشی از حبس گرمای هیدراتاسیون و کم شدن مقاومت نهایی را رفع کرد و بر کیفیت بتن حاصله نیز افزایید. همچنین از روش های عمده ای که توسط طراحان جهت مقابله با مسایل حرارتی به کار می روداز جمله محدود نمودن دمای حداکثر اولیه مجاز بتن پرداخت. نتیجه گیری: هرچه بتن حجیم تر باشد تاثیر دمای محیط بر حدکثر دمای بتن کمتر شده و در عوض مدت زمان لازم جهت رسیدن عضو بتنی به حداکثر دمای آن افزایش می یابد.استفاده از پوزولان ها در بتن های حجیم و به ویژه سد سازی باعث دستیابی به خواص بهبود یافته در بتن می شود. کاربرد میکروسیلیس در بتن حجیم به جای سیمان در بتن حجیم بسیار مفید خواهد بود.