سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
مصطفی صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
حسن توکلی – کارشناس الکترونیک

چکیده:

بطور معمول طرح های کنترلی سیستم تعلیق اتومبیل توافقی بین معیارهای متضاد پایداری و هزینه برای راحتی سرنشین درجاده دارند سیستم تعلیق باید وزن وسیله نقلیه را تحمل و پایداری جهتی درطول جابجایی را تامین نموده و تاثیرپذیری مسافرین را از ناهمواریهای جاده ای به حداقل برساند دراین پژوهش ابتدا ضعف سیستمهای تعلیق passive مورد بحث قرارخواهد گرفت سپس چندین روش کنترلی برای فائق آمدن برمحدودیت های سیستم های تعلیق passive و بهبود عملکرد سیستمهای تعلیق که بطور الکترونیکی کنترل می شوند ارایه خواهد شد سپس مقایسه ای بین سیستمهای کنترلی بیان شده انجام می شود درادامه نمودارهای اختصاصی و هدف هرطرح کنترلی با منافع عملکرد آنها نشان داده می شود.