سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هومن صاعدی – دانش آموخته فوق لیسانس عمران دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در سالهای اخیر بحث افزایش ایمنی سازه ها در برابر زلزله های شدید، توجه محققین بسیاری را به خود جلب کرده است از جمله روشهای کاهش شدت لرزه ای سازه استفاده از میراگرها می باشد میراگرها با جذب و مستهلک ساختن انرژی ورودی و افزایش شکل پذیری، تکانه زلزله را کاهشمی دهند که در این میان نحوه چیدمان میراگرها نیز یکی از عوامل مهم در بهبود عملکردسازه ها می باشد. از روشهای دیگر کاهش انرژی زلزلهکاهش وزن سازه می باشد که در نتیجه کاهش نیروی لرزه ای وارد شده حاصل می گردد. یکی دیگر از این روش ها نصب جداگرها می باشد که با افزایش جابجایی سازه و کاهش شتاب لرزه ای نیروی زلزله را کاهش می دهد. در این مقاله سعی شده با بررسی اجمالی زلزله حادث شده در ۱۱مارس ۲۰۱۱ ژاپن، روشهای موجود در کنترل ارتعاش ساز ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روشهای نوین اجرایی در کنترل ارتعاش سازه ها درکشور ژاپن و موثرترین روشها بعد از زلزله مورد ارزیابی قرار گیرد