سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین نوابی – دانشجوی کارشناسی عمران موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی.
فرهنگ بهرنگی – دانشجوی دکتری سازههای هیدرولیکی دانشگاه تهران و مدرس موسسه آموزش عا

چکیده:

امروزه کف پوشها و جداول بتنی در ساخت فضاهای شهری و خانگی مصارف گستردهای دارد. با توجه به محدوده کاربرد این المانها یکی از بزرگترین مشکلاتی که در دوران بهره برداری کف پوشها و جداول بتنی باعث آسیب آنها میشود خورندگی عوامل جوی است که در اثر رطوبت، سرما ویخ زدگی سطح بتن بوجود میآید. این موضوع ضمن ایجاد آسیب در سطح بتن، در نهایت منجر به این میشود که این سازه بتنی زودتر از زمان پیش بینی شده از بین برود. بر این اساس، در این مطالعه سعی شده است تا راهکارهایی برای ساخت بتن با اثر خورندگی خیلی کم ارائه شود. در این راستا، با بررسی روشهای مختلف ساخت کفپوشها و جداول بتنی، طرح بهینه برای تولید کفپوشهای ضد خورنده و مقاوم در برابر یخبندان ارائه شده است. بدین منظور، در این نوشتار عوامل موثری که در تهیه این کف پوشها دخالت دارند به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتهاند. این عوامل شامل طرح اختلاط بتن، روشها و دستگاههای تولید کفپوشها، مصالح تشکیل دهنده رویه بتنی، استفاده از نانو عایق به عنوان پوشش عایق رطوبت وعمل آوری بتن است که در نهایت منجر به ساخت کفپوشها و جداول مقاوم در برابر فرسایش و یخ زدگی شده است.