سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری دانشگاه سوره تهران

چکیده:

بطور کلی ترک درکانال ها دایکهای خاکی خاکریز ها و سدهای خاکی یک اتفاق معمولی و بروز ان اجتناب ناپذیر است ودر تمام مقاطع می تواند رخ دهد بسیاری ازاین ترکها به علت قرارگرفتن رد لایه های زیرین از لحاظ ظاهری قابل رویت نمی باشند و تنها در صورت وجود ابزاری مناسب درمحل ترک می توان بوجود آنها پی برد ماهیت پیچیده و عدم تشخیص منشا ترکها طوری است که بعضا ترکها و وجود آنها را با همه عوارض امری عادی و بدیهی و حتی اجتناب ناپذیر تلقی می کنند در مقاله حاضر با تکیه بر اطلاعات جمع اوری شده منشا بروز ترکها خاک و خصوصیات رفتاری خاک چه در بستر طبیعی و چه در مناطق خاکریزی شده مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است همچنین نیز ضمن تفکیک و دسته بندی ترکها علت بروز آنها شناسایی شده است در پایان به بررسی علل ایجاد ترک و خرابی در شبکه ابیاری و زهکشی دشت اوان پرداخته و پیشنهادهایی براساس اطلاعات و تجارب ۴PC,PC کانال ۲ بدست امده برای جلوگیری از بروز وترمیم این گونه عوارض در پروژه ها ارائه شده است.