سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهران عباسی لرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
محمدصادق سخاوتجو – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
حمیدرضا اعطایی – کارشناس ارشد مهندسی انتقال گاز
نبی اله منصوری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

بیش از ۴۵ درصد از آلاینده ای خانواده اکسیدهاینیتروژن Nox در هوا ناشی از عملکرد نیروگاه های تولید برق در کشور میب اشد و آثار محیط زیستی فناوریهای مختلف تولید برق علاوه بر اینکه به تاسیسات تجهیزات نوع سوخت و چگونگی بهره برداری و میزان تولید بستگی دارد به موقعیت استقرار آن نیز وابسته است نیروگاه های حرارتی که در تولید برق سهمی عمده دارند با آلودگی هوا آبو خاک صوتی و لرزشی بویایی تخریب منظر و در برخی موارد آلودگی نوری برمحیط زیست انسانی و طبیعی و شرایط کارکرد تجهیزات اثر می گذارند دراین تحقیق به بررسی روشهای مختلف نوین کاهش آلاینده NOx و اثرات زیست محیطی این آلاینده و تخریب لایه ازن می پردازیم . و درنهایت بدلیل آنکه شرکت پتروشیمی فجر در قلب منطقه ویژه اقتصادی بندر امام ره با داشتن عظیم ترین نیروگاه و یوتیلیتی متمرکز بعنوان بزرگترین منبع انتشار آلاینده اکسیدهای نیتروژن محسوب می گردد امکان اجرای اقتصادی ترین روش صنعتی نوین را در این مجتمع بررسی می نماییم