سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

توحید ادیبی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بناب
امید ادیبی –

چکیده:

در پی توسعه صنعتی و شهرنشینی کشور و افزایش تقاضا بای مصرف انواع انرژی ، ضرورت نگرش جامع به موضوع انرژی بیش از گذشته احساس می شود . در این مطالعه با استفاده از روشهای دینامیک سیالات محسباتی CFD به بررسی روشهای نوین در کاهش مصرف انرژی در یک ساختمان پرداخته شده است. برای کاهش مصرف انرزی راهکارهای نح=ختلفی وجود دارد که استفاده از بعضی از این راهکارها هزینه خاصی را ایجاد نمی مند . در ابتدای مقاله به یررسی علمی این روشها پرداخته می شود. همچنین در ادامه رهکارهایی مورد مطالعه قرارا می گیرد که نیاز به سرمایه گذاری اولیه دارد ولی با توجه به کاهش مصرف انرژی در یک دور زمانی هزینه های اولیه جبران شده و دوره سوددهی شروع خواهد شد و برای تمامی روشهای پیشنها شده طول دوره بازگشت سرمایه محاسبه شده و جنبه های اقتصادی ابن روشها نیز مورد بررسی قرارا گرفته است.